विज्ञान आश्रम संचलित खाद्यपदार्थ निर्मिती प्रशिक्षण कार्यक्रम

विज्ञान आश्रम आयोजित ‘खाद्यपदार्थ निर्मिती व्यवसायातील संधी’ या  वेबिनार ला आपणाकडून मिळत  असलेल्या प्रचंड प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. आपल्या  मागणीनुसार  विज्ञान आश्रम कोरोनाच्या संकटात आपल्यासाठी घेऊन येत आहे व्हिडिओ...

Read More